bizwoman with a plan

אודות

אני ורוניקה מוסז׳ניקוב, לאחר 10 שנים בשוק ההון ושבע שנים כבעלת עסק למוצרי מידע, פיתחתי את החוש העסקי שלי ופניתי לעסוק גם בתחומים שהתשוקה בוערת בי אליהם.

הרשמה לעדכונים והטבות 

עיצוב ופיתוח- עילית פרנקל בניית אתרים