bizwoman with a plan

vero_blackwhite.jpg
אודות

אני ורוניקה מוסז׳ניקוב, לאחר 10 שנים בשוק ההון ושבע שנים כבעלת עסק למוצרי מידע, פיתחתי את החוש העסקי שלי ופניתי לעסוק גם בתחומים שהתשוקה בוערת בי אליהם.